Hạt giống rau

Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh hạt giống rau

Với  đội ngũ chuyên viên lai tạo, sản phẩm của công ty là các giống rau ưu thế lai (F1), thích nghi rộng với điều kiện môi trường, năng suất cao, đồng đều chất lượng, thời gian lưu trữ tốt nhằm thỏa mãn yêu cầu của mọi đối tượng trong chuỗi tạo ra giá trị của mọi sản phẩm : Người trồng – Hệ thống phân phối – Người tiêu dùng.

Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khi gieo đến thu hoạch; cùng với hệ thống phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng và quy trình chế biến chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn quốc tế ( độ thuần tối thiếu 98%; tỷ lệ nảy mầm tối thiểu 90%) trước khi đống gói và xuất xưởng.

Giống được phân phối trong cả nước thông qua mạng lưới đại lý. Đội ngũ nhân viên phát triển thị trường và chuyển giao kỹ thuật thường xuyên bám sát trong dân để nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng: kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và tư vấn cho người trồng lựa chọn các giống phù hợp cho từng vùng sinh thái, mùa vụ để đạt lợi nhuận cao nhất.

Công ty thường xuyên mở các lớp tập huấn tại các địa phương giúp bà con nông dân có thông tin và nâng cao trình độ canh tác.

 

Hostgator coupons